Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja internet sajta www.MojaPutovanja.com

Odgovornosti

Web sajt www.MojaPutovanja.com internet medij koji pruža sve informacije o putovanjima za putnika.Sajt MojaPutovanja.com pruža informacije o aranžmanima, ponudama putovanja od OTP organizatora putovanja -turističkih agencija, koje su u potpunosti odgovorne za sadržaj, izvodjenje programa putovanja i poštovanje Opštih uslova putovanja. Sajt www.MojaPutovanja.com nema nikakvu odgovornost za davanje i pružanje usluga od strane OTP organiozatora putovanja.

 

MojDucan
Posebno izdvajamo